پاور ( منبع تغذیه ) سرور POWER SERVER

power پاور سرور

کارت شبکه سرور NETWORK ADAPTER

network کارت شیکه سرور

پردازنده سرور CPU

Xeon E5 v4

رم سرور RAM

رم سرور RAM

کارت رید سرور RAID CONTROLER

HP Smart Array P840 Controller
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت اندیشه پرداز دوران می باشد.
دفتر مرکزی:

تهران، خیابان خرمشهر، خیابان عشقیار  کوچه چهارم،شماره 16-واحد اول شرقی

تلفن : +98-21 88 51 14 85
فکس : +98-21 88 51 14 86
تلفن همراه مدیریت : +98-912 70 44 444